Aydındere Haber Giresun Haber Karadeniz Haber

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
hilaltas
Bu haber 125175 kez okundu. | Kategori : G. BİLGİ
Haberin Tarihi :   12 Ağustos 2016 - 09:20

Yaylalar

Büyüt
Küçült

Giresun'un güneyini kuşatan dağlar, kuzeye ve güneye doğru alçalarak belirli yerlerde düzlükler oluştururlar. 1750-2200 metre yükseklikteki bu düzlüklerde pek çok yayla mevcuttur.

Tarihsel gelişimi içinde yaylacılık Giresun'da yatay bir hareketlilik olarak tanımlanabilir. Yaylacılık ilin hemen hemen tüm köylerinde görülür ve ekonomik nedenlerle yapılır. Yaylalara Mayıs ayının ortalarında çıkılmaya başlanır. Eylül ayının sonuna kadar yaylalarda kalan yaz boyunca elde ettikleri yağ, peynir ve ot balyalan ile köylerine dönerler.

Yaylacılığın bir diğer amacı da sayfiye olarak kullanılmasıdır. Giresun'da yaylaların şehir merkezine yaklaşık 45-60 km. uzaklıkta olması, temiz hava, sağlıklı besinler, çam ormanları, yeşillikler ve çayırların çok cazip bir peyzaj sergilemesi yaylalara olan talebi artırmaktadır. Esasen Doğu Karadeniz bölgesinde yaz mevsiminin kısa sürmesi de talebi deniz turizminden yayla turizmine doğru kaydırmaktadır.

Yayla Şenliklerinin Doğuşu: Yayla Şenliklerinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın bir gelenek olan "Otçu Göçü" yatmaktadır. Mısırların 20-30 cm. büyüdüğü zamanlarda aralarında sık biten kısımların aralan 30-40 cm. açılacak şekilde sökülmesine "Sık kazma", dibindeki otları ikinci kez temizlemeye "ot biçme" ve fındık bahçelerindeki otları tırpan veya oraklarla biçmeye de "ot biçme" denilmektedir. Bu işlerden iyice yorulan ve işleri biten köylülerin yorgunluklarını atmak ve eğlenmek için genellikle temmuz ayında yaylalara yaptıkları toplu gezi ve ziyaretlerine "Otçu Göçü" denir. Zaman olarak mısır otunun alınması ile fındık toplamaya başlanması arasındaki 15-20 günlük boşluktur. Genellikle Perşembe ve Cuma günü yaylaya götürülecek yiyecekler ve giyecekler paketi enir, yola çıkılır. Geçmişin getirdiği örf adet gereği, yolculuk sırasında pınar başlarında oturulur, yemekler yenir, türküler söylenir, horon tepilir.

Bu güzel geleneklerin kaybolmaya yüz tuttuğunun sezinlenmesi üzerine eski günlerin tekrar yaşanması amacıyla Yayla Şenlikleri düzenlenmeye başlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Böylece yayla şenlikleri kültürel etkinliklerin yaşatılması için her yıl düzenlenmektedir.

Giresun'da KümbetBektaş ve Kulakkaya Yaylaları Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş olan yaylalarımızdır.

Kulakkaya Yaylası

 

Giresun' a yaklaşık 45 km. mesafede bulunan yayla 1700 rakımında ve ilginç doğagüzelliklerine sahiptir. Giresun'un eskiden beri en çok bilinen tarihi biryaylasıdır. Giresun-Şebinkarahisar yol güzergâhının değişmesinin ardından eskihareketliliğini kaybetmesine rağmen doğal yapısı çok güzeldir. Yanındaki 2030m. yüksekliğindeki Çaldağ ile Desput suyu ve Gelin Kayası görülmeye değer.

Bektaş Yaylası

Giresun merkezinden Evrenköy - Erimez -Yavuzkemal üzerinden gidildiğinde yaklaşık 56 km. uzaklıkta bulunan BektaşTurizm Merkezi, çevresindeki Kulakkaya Yaylası, Melikli Obası Yaylası, KurttepeMevkii ve Alçakbel Ormaniçi Piknik Alanı ile bir bütün teşkil etmektedir.Bektaş Yaylasına yukarıda belirtilen güzergâhtan başka 3 değişik şekildeulaşmak mümkündür. Bunlar: Giresun-Dereli -Yavuzkemal, Giresun-Batlama Deresi-İnişdibi ve Giresun-Bulancak üzerinden gidilen yollardır.

Bektaş Yaylasında elektrik, telefon, sugibi altyapı mevcuttur. Yaz aylarında yöresel bir merkez haline gelen ve Pazarkurulan Bektaş Yaylasında fırın, manav, kasap gibi dükkânlar ve kır kahveleribulunmaktadır. Yaylada ayrıca iki yıldızlı Karagöl Otel hizmet vermektedir.2000 rakımında ve ağaç yetiştirme sının üzerinde olan yaylada dağ çayırları vekır çiçekleri ilginç bir peyzaj sergiler yaz başlarında bile yer yer kargörülen yaylada Kurttepe Mevkii kışın kayak yapmaya uygundur. Burası diğermevsimlerde de manzara seyir noktası olarak ilgi çeker. Bektaş Yaylasında heryıl Ağustos ayının ilk haftasında Bektaş Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.Yapılan etkinlikler içinde çeşitli yarışmalar, spor müsabakaları, halk oyunlarıve çeşitli eğlence programlan yer almaktadır.

Kümbet Turizm Merkezi

Giresun'a yaklaşık 60 km. mesafede bulunan Kümbet Yaylası, çevredeki bazı yaylalar ve Aymaç Mevkiinden oluşmaktadır. Merkeze adını veren Kümbet Yaylası Turizm Merkezi olup, Giresun'un en popüler yaylalarındandır.

Kümbet Yaylasına Giresun -Dereli- Şebinkarahisar yolu üzerinden iki şekilde ulaşmak mümkündür. Dereli'den sonra Güdül - Yüceköy üzerinden gidildiğinde 60 km.lik asfalt yol ile ulaşılır. Şebinkarahisar yolundan devam edilince İkisu - Uzundere üzerinden de ulaşmak mümkündür. Kümbet Yaylasında elektrik, su ve telefon mevcut olup, ilkokul ve sağlık ocağı hizmet vermektedir. Yayla çevresi gür ormanlarla çevrili çiçeklerle dolu çayırlarla kaplı geniş bir alana yayılmıştır. Yaylada bakkal, kasap, fırın, manav, kır kahveleri bulunmaktadır.

Günübirlik gelenler için bol miktarda kuzu eti ızgara ,ocak başında kendin pişir kendin ye şeklinde takdim edilmektedir. Yaylanın önemli mesire yeri olan Aymaç Mevkii yayla merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır. Kümbet Yayla Şenliklerinin kutlandığı bu mevkii doğal güzellikler bakımından zengin çevre manzarasına hâkim bir tepedir.

Yayla çimenlerle kaplı ve orman içine serpilmiş düzlüklerden oluşmaktadır. Giresun'da genellikle temmuz ayının ikinci yansında yayla şenlikleri tertiplenir. O gün çevredeki diğer yaylalardan ve obalarda bulunan aileler ile il ve ilçeler ile diğer illerden gelen halk şenliklerin yapılacağı yaylada büyük kalabalıklar oluştururlar Bu şenliklerde yenir, içilir, oyunlar oynanır, yarışmalar tertiplenir, hayvansal ürünler pazarlanır. Tertiplenen bu şenliklerin en ünlüsü temmuz ayının ikinci haftasına rastlayan Cumartesi ve Pazar günleri kutlanan Kümbet Yayla Şenlikleridir. 

Aymaç Mevkii
   
Aymaç mevkii Kümbet yayla merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır. Her sene Temmuz ayının üçüncü Pazar günü Kümbet şenliklerini kutlandığı Aymaç Mevkii, doğal güzellikler yönünden zengin, çevre manzarasına hâkim bir tepedir. Yol boyunca ladin ormanları ve kır çiçekleri etrafı süslemektedir. Yayla çimlerle kaplı ve orman içine serpilmiş düzlüklerden oluşmaktadır.

Salon Çayırı Piknik Alanı
  
Giresun'dan Kümbet Yaylasına gelişte, yayla merkezine yaklaşık 1 km. mesafede Orman Bölge Müdürlüğü’nce tesis edilmiş olan Salon Çayırı Piknik Alanına ulaşılır. Sık orman dokusu içinde günübirlik kullanım talebine hizmet verecek şekilde düzenli ve teçhizatlıdır. Su, wc gibi altyapının yanı sıra piknik masaları, et pişirme ocakları yağmur barınakları ve her biri 5'er yataklı 3 adet dinlenme evi bulunmaktadır. 

Koçkayası Dinlenme Tesisleri
  
Kümbet yerleşim merkezine 5 km. uzaklıkta olup, sakız kokulu çam ormanlarının içinde kurulan 5 yıldızlı otel statüsündeki tesis,17 bungalov ev, 100 yatak kapasiteli otel, 600 kişiye hizmet verebilecek restoran, dinlenme, oyun ve televizyon salonları ile havuz, sauna ve Türk Hamamı´ndan oluşmaktadır. Tesise ulaşım asfalt yoldan sağlanmaktadır.

KARAGÖL DAĞLARI VE YAYLALARI

Karagöl Dağları; Dereli İlçesinin güneybatısında, Giresun-Ordu-Sivas İllerinin birleşme noktasına yakın bir konumda, Giresun’un en yüksek ikinci dağı konumunda 3107 metre yükseklikte bulunmaktadır. Karagöl Dağında bulunan; Karagöl Krater Gölü çevresindeki çayırlarla kaplı alanlar yörenin en meşhur yaylalarından birini oluştururlar. Dağın kuzeybatısında Ordu İli sınırına yakın olan bölgede Elmalı, Bozat Taşı ve İnboynu obalarıyla çevrili 3107 metrelik Karagöl tepesinin hemen altında bir buzul gölü olan Aygır Gölü bulunmaktadır. Doğuya doğru gittikçe dağdaki en büyük göl olan Karagöl Gölü ve bu gölün Aksu köyüne doğru inen vadisinde Bağırsak Gölü bulunmaktadır. Bağırsak Gölü’nün biraz altında ise Eğrikaya Obası yer alır. Karagöl Dağlarının en doğusunda bulunan 3040 metre yüksekliğindeki Kırklar tepesinin kuzey batı yamacında Camlı göl, doğu yamacında Sağrak Göl bulunur. Sağrak Göl’ün alt tarafındaki vadide ise Kanıağıl, Avşar, Yukarı Belen ve Aşağı Belen obaları yer alır. Yürüyüş sporuna çok elverişli olan Karagöl dağlarında yaz aylarında rehber eşliğinde yürüyüş yapılabilir.

SİS DAĞI YAYLASI

Giresun İli Görele İlçesinin sahile 40 km. mesafedeki en büyük dağı olan Aladağ’ın en yüksek tepesi Alimeydan (Sis) Dağı 2182 metre yüksekliktedir. Ağaç yetiştirme sınırı üzerinde çayırlar ve kır çiçekleri ile kaplı, çok geniş bir alana yayılmış küçük yaylalar topluluğundan meydana gelmiştir. Trabzon ve Giresun İlleri sınır bölgesinde yer alan bu yörede Temmuz başına kadar karlar erimez. Bu gruba dahil Sispazarı yaylası, Erikbeli Turizm Merkezinin 25 km. kadar kuzeybatısında yer alır. Sis Dağına Giresun-Eynesil yakınlarından sahilden içeri giren yaklaşık 40 km.lik köy yolu ile ulaşılabilir.

Ham toprak yola sahip yaylaya sezonda vasıta bulmak mümkündür. Su ve elektriğin mevcut olduğu yaylada yaz aylarında bakkal ve kasap gibi hizmetler bulmak mümkünse de konaklama imkanı yoktur.

Her yıl Temmuz ayının üçüncü Cumartesi günü yapılan “Sis Dağı Şenlikleri” yöredeki çok sayıda köy ve obadan gelenlerin katılmasıyla kutlanır.

Sis Dağı Yaylasında Orman Bölge Müdürlüğünce tesis edilen 10 hektar alana sahip orman içi piknik alanı, günübirlik rekreasyona hizmet vermektedir. Sis Dağı “C Statüsünde Milli Park” olarak korunmaya alınmıştır. 

ÇAKRAK YAYLASI

Giresun’a yaklaşık 80 km. uzaklıktaki Çakrak yaylasına Yağlıdere ve Kümbet yaylası üzerinden ulaşmak mümkündür. Çakrak merkezinde 3 kemer köprü, iki tarihi kilise kalıntısı, Çakrak yakınlarındaki Kırkharman Obasında sağlam bir kilise ile beş değirmen kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca Çıkrıkkapı Obası’nda 7 km uzunluğundaki “Hacı Abdullah Duvarı” görülmeye değerdir. 

PAŞAKONAĞI YAYLASI

Denizden 1450 m. Yüksekliktedir. Yaylaya Bulancak İlçesi Kovanlık beldesinden ulaşılmaktadır. Paşakonağı yaylası sarı, mor ve beyaz açelyaları (orman gülleri) derin vadileri ve bu vadilerdeki şelaleleri ile ünlüdür. Yaylada konaklamak için buraya 5 km. uzaklıktaki Sarıalan Orman Tesislerinden yararlanılabilir. Tesisin bulunduğu geniş çayırda çadır kurmakta mümkündür. Yaylada gezilip görülebilecek doğal güzellikler Karasay Şelalesi, Geçilmez Vadisi, Çiğseli Gölü ve Kızılot Çayırıdır. 

MELİKLİ OBASI YAYLASI

Kulakkaya’nın hemen yakınındaki Melikli Obası Yaylası, çevresi ladin ormanları ile çevrili, orman gülleri ve yabani açelyalarla bezenmiş çim sahaları ile güzel bir peyzaja sahiptir. Düşük vasıflı toprak yolu dağlardan küçük şelaleler yaparak inen derelerle kesilir.

Yaylada günübirlik piknik için gerekli yiyecekler temin edilebileceği gibi, 2 km mesafedeki Yavuzkemal yerleşmesinde sağlık ve PTT hizmetleri de bulunmaktadır. Organize tesis bulunmayan yayladan günübirlik piknik amacıyla yararlanılmaktadır. 

ANASTOS YAYLASI

Alucra İlçesinin güneydoğusunda yaklaşık 10 km. uzaklıkta bulunan yaylaya Kamışlı köyü üzerinden ulaşılmaktadır. Elektrik su ve telefona sahip yaylada yapraklı ve iğneli ağaçlardan oluşan kırma bitki örtüsü ilginç bir peyzaj sergiler. Yayla yolunun iyileştirilmesi ve düzenli piknik alanı tesisi ile yaylanın Alucra’ya daha iyi bir hizmet vermesi sağlanır. 

TAMDERE YAYLASI

Kümbet ve Bektaş yaylalar grubu gibi, Tamdere yaylası da Dereli İlçesi sınırları içinde ve Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerindedir. Asfalt devlet yolu ile ulaşılan Tamdere, Giresun’a yaklaşık 70 km. Şebinkarahisar’a ise 27 km. uzaklıktadır. Karayolu kenarında kalan muhafazalı bir vadi içerisinde bulunan yayla yerleşmesi, çiçeklerle bezeli çayırlarla kaplı tepelerle çevrilmiştir.

Elektriği ve suyu bulunan yayla genellikle Şebinkarahisar yöresi halkı tarafından kullanılmaktadır.

DİĞER YAYLALARIMIZ

Bunların dışında Giresun’da daha bir çok mahalli yayla bulunmaktadır. Genelde hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetler için kullanılan yaylalardan yazın reaksiyon amacıyla da yararlanılmaktadır. Yukarıda saydığımız yaylalar haricinde diğer yaylalarımızın en fazla bilinenleri Bulancak Sanalan, Dereli Çağman ve Isırganlı, Alucra Çakrak, Güllüce, Tohumluk, Seydişıh, Aydın, Çamlı, Akyatak, Ağalıkkıranı yaylaları, Eynesil Panayır, Kanatdüzü, Tirebolu Kavraz, Ağaçbaşı, Espiye Çalal, Günlük, Karadoğa, Karaovacık, Şebinkarahisar Kınık, Eğribel, Başyayla ve Tutak yaylalarıdır. 

YAYLA ŞENLİKLERİNİN DOĞUŞU

Yayla şenliklerinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın bir gelenek olan “OTÇU GÖÇÜ” yatmaktadır. Mısırların 20-30 cm. büyüdüğü zamanlarda aralarda sık biten kısımların araları 30-40 cm. açılacak şekilde sökülmesine “SIK KAZMA” dibindeki otların ikinci kez temizlenmesine ve fındık bahçelerindeki otların tırpan veya oraklar la biçilmesine de “OT BİÇME” denilmektedir.

Bu işlerden iyice yorulan ve işleri biten cenikliler (köy ve şehirlerde oturanlar) yorgunluklarını atmak ve eğlenmek için temmuz ayı içinde yaylalara yaptıkları toplu gezi ve ziyaretlerine “OTÇU GÖÇÜ” denir. Zaman olara mısır otunun alınması ile fındık toplamaya başlama zamanı arasında kalan 15-20 günlük süredir. Genellikle Perşembe ve Cuma günü yaylaya götürülecek yiyecek ve giyecekler paketlenir, yola çıkılır. Geçmişin getirdiği örf-adet gereği yolculuk sırasında pınarbaşlarında oturulur. Yenilir – içilir türkü ve horanlar söylenir.

Bu güzel geleneklerin kaybolmaya yüz tuttuğunun sezinlenmesi üzerine eski günlerin tekrar yaşanması amacıyla yayla şenlikleri düzenlenmeye başlanılmış ve büyük ilgi görmüştür.

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
DİĞER HABERLER
tuncay kara
Bulancak Ajans
SPOR VİTRİNİ
hacamat
Son Yorumlar
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
1. LİG PUAN DURUMU
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Aydındere Haber Giresun Haber Karadeniz Haber | https://aydindere.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2023 - 2024
Her hakkı saklıdır. Aydindere.com kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Haberlere yazılan yorumlardan kullanıcılar, köşe yazılarından ise yazarları sorumludur. Copyright © 2009 Sosyal Medya Uzmanı Gazeteler sanalbasin.com üyesidir